Pašvaldību saistību apmērs

Pašvaldību saistību (aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības) pamatsummu un procentu maksājumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un saistību procentuālais īpatsvars plānotajos pašvaldības ieņēmumos*. Informācija uzrādīta atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem mēneša pārskatiem par periodu janvāris – decembris (sākot ar 2009. gadu).

*plānotie ieņēmumi bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un bez iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Pārskatu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Pārskatu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-01-27
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju