Personu, kuras saņēmušas TPL, skaita sadalījums pēc administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par personām, kurām pārskata periodā izsniegts tehniskais palīglīdzeklis (TPL). Lai saņemtu TPL, personai nav jābūt noteiktai invaliditātei. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas, kurai izsniegts TPL, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība Labklājības ministrija ITD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Labklājības ministrija ITD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-12-17
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-05-07
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju