TPL.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/c69c83e7-bac5-438f-8a13-37168e3e65aa/resource/fef91ca8-a933-4eab-bf24-e4a0e259449d/download/tpl.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Atlasīta informācija par personām, kurām pārskata periodā izsniegts tehniskais palīglīdzeklis (TPL). Lai saņemtu TPL, personai nav jābūt noteiktai invaliditātei. Statistikas dati tiek...

Avots: Personu, kuras saņēmušas TPL, skaita sadalījums pēc administratīvās teritorijas

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 7, 2019
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts PP gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija.PP mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija.ATVK kods – administratīvi teritoriālās vienības kods atbilstoši ATVK klasifikatoram.Pilsēta, novads – administratīvi teritoriālās vienības nosaukums.Personas, kuras saņēmušas REDZES invalīdiem domātos TPL – personas, kurām pārskata periodā TPL izsniegusi Latvijas neredzīgo biedrība (LNB). Personas, kuras saņēmušas DZIRDES invalīdiem domātos TPL – personas, kurām pārskata periodā TPL izsniegusi Latvijas nedzirdīgo savienība (LNS). Personas, kuras saņēmušas personām ar KUSTĪBU traucējumiem domātos TPL – personas, kurām pārskata periodā TPL izsniedzis Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC).