Vardi-20210101.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/ac246d11-d5d6-445e-a6c7-8f5013460335/resource/987ba259-1cc8-4680-9648-9f52ccd08aba/download/vardi-20210101.csv

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistisko informāciju, cik personas ar konkrētu personvārdu un personvārda kombināciju (vairāki vārdi) ir iekļautas Fizisko personu reģistrā (līdz 2021.06.28....

Avots: Personu vārdi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 11, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts