Piešķirtais de minimis atbalsts Latvijā

Aktuālā informācija par atbalsta sniedzēju piešķirto de minimis atbalstu Latvijā kārtējā un divu iepriekšējo fiskālo gadu laikā. Dati ietver informāciju no de minimis atbalsta uzskaites sistēmas par atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu (Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 31. punkts).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem deminimisIS@fm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju