Pieteikumi uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēloti pieteikumi bērnu uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Apkopotie datu lauki:

id – ieraksta identifikators

institution_id – iestādes identifikators

institution_name – iestādes nosaukums

group_language – grupas valoda

group_language_en – grupas valoda angliski

program_starting_age – mācību programmas sākuma vecums

application_registered_date – pieteikuma reģistrācijas datums

desirable_start_date – vēlamais mācību uzsākšanas datums

child_uid – bērna identifikators

priority_5years_old – prioritāte: 5 gadi vecs (obligātais izglītības vecums)

priority_commission – prioritāte: ārpuskārtas uzņemšana ar komisijas lēmumu

priority_sibling – prioritāte: iestādē mācās bērna brālis vai māsa

priority_parent_reg_localgov – prioritāte: vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā

priority_child_reg_localgov – prioritāte: bērna deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā

private_kg_fin_by_localgov – saņem pašvaldības līdzfinansējumu privātajā pirmsskolas iestādē

nanny_fin_by_localgov – saņem pašvaldības līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojumam (auklei)

chose_not_to_receive_inv – vecāks nevēlas saņemt uzaicinājumu mācību uzsākšanai pašvaldības pirmsskolas iestādē (apmeklē privāto pirmsskolu, saņem līdzfinansējumu u.c. iemeslu dēļ)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju