Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_06-2022.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811/resource/2503efe0-1f9c-48fa-80f5-691fa6fb36ec/download/pilngadigie_ar_invaliditati_vsaa_06-2022.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...

Avots: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 8, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts