Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_12-2022.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811/resource/ea143fd8-2ec6-4033-9414-86ef65282b37/download/pilngadigie_ar_invaliditati_vsaa_12-2022.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...

Avots: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 2, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts