Patieso labuma guvēju dati atbilstoši BODS standartam

Tiesību subjektu aktuālo patieso labuma guvēju dati pēc aktuālās standarta Beneficial Ownership Data Standard (BODS) http://standard.openownership.org/en/v0-2-0/ shēmas un funkcionālajām prasībām. BODS izšķir 3 ziņojumu veidus: 1. ziņojumi par kontroles veidu 2. ziņojumi par iesaistīto fizisko personu 3. ziņojumi par iesaistīto tiesību subjektu

Ņemot vērā lielo datu apjomu, turpinās to izgūšanas process, atvērto datu failu pakāpeniski papildinot.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@ur.gov.lv
Valoda Angļu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju