Patieso labuma guvēju dati atbilstoši BODS ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f70d109b-2572-42f9-8b11-067e7c794057/resource/19a7d5f5-5586-4de2-a710-fc7145a129f2/download/beneficial-owners-lv-snapshot-2021-01-18.zip

Tiesību subjektu aktuālo patieso labuma guvēju dati pēc aktuālās standarta Beneficial Ownership Data Standard (BODS) http://standard.openownership.org/en/v0-2-0/ shēmas un funkcionālajām prasībām.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 19, 2021
Izveidots nezināms
Formāts ZIP
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts