Ceturkšņu statistika par preču un pakalpojumu loterijām

Statistikas dati par preču un pakalpojumu loterijām ceturkšņu griezumā (euro).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem diana.runge@iaui.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-04-10
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-11-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju