Probācijas darbība

Mērķis atspoguļot Valsts probācijas dienesta (turpmāk, VPD) pamatdarbību demogrāfisko un citu mainīgo šķērsgriezumā.

Datu kopa satur reālus VPD rīcībā esošas datu vienības, kas izgūtas no VPD probācijas klientu leitu uzskaites sistēmas (turpmāk, PLUS) bez personu identificējošiem datiem.

Datu kopā vienības pieejamas ar šādiem šķērsgriezuma mainīgajiem:

  • VPD īstenotās funkcijas veids
  • dzimums
  • vecums
  • aktuālie panti
  • papildsods

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem emils.kalis@vpd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-03-15
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju