Produkti, to grupas, kam piešķirts ES Ekomarķējums

Uzņēmumi, kuru produktiem piešķirts Eiropas Savienības Ekomarķējums no 2015. līdz 2021. gadam. Piezīmes: 2015., 2016., 2018. un 2019. gadā ekomarķējumi nav piešķirti neviena uzņēmuma produktiem. Dati par 2021. gadā piešķirtajiem ekomarķējumiem apkopoti līdz gada trešajam ceturksnim (ieskaitot). Plašāka informācija par Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršanas kārtību skatāma https://www.vpvb.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-ekomarkejuma-pieskirsana.

Papildu skaidrojums: Eiropas Savienības (ES) Ekomarķējums ir brīvprātīga sistēma, kas dibināta 1992. gadā ar mērķi popularizēt produktus, kuru ietekme uz vidi visā aprites ciklā ir iespējami maza, un lai sniegtu patērētājiem precīzu, nemaldinošu un zinātniski pamatotu informāciju par produktu ietekmi uz vidi. Ekomarķējuma sistēmu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr.66/2010 (ES Regula) par ES Ekomarķējumu. ES Regulas 4. pantā minētā kompetentā iestāde ES ekomarķējuma piešķiršanai Latvijā ir Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) atbilstoši Vides aizsardzības likuma 38. panta pirmajai daļai. Produktus un pakalpojumus, kam piešķirts Ekomarķējums, var atpazīt pēc Ekomarķējuma logo – Ekopuķītes, kas simbolizē konkrētu vides aizsardzības, veselības aizsardzības un produktu kvalitātes standartu izpildi, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija (EK).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vpvb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-14
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju