Profesijas

Centrālās statistikas pārvaldes Latvijas Atvērto datu portālā publicētajos datos izmantotie profesiju kodi. Nav iekļautas Nacionālo bruņoto spēku profesijas. Informācija par profesiju klasifikatoru publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators. Aktuālo profesiju klasifikatoru skatīt https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators-0.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-01-08
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju