Profesionālās izglītības 2018. gada absolventu monitoringa dati, 2019. gada taksācijas/monitoringa gadā

Informācija par profesionālās izglītības absolventiem (absolventu monitorings), atbilstoši 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”. Informācija par profesionālās izglītības 2018. gada absolventiem 2019. gada taksācijas/monitoringa gadā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Laura.Viksere@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju