Publisko personu un iestāžu saraksts

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/2e4926ea-8648-44e6-9227-3cb20604ec31/resource/090df3ca-0873-42d8-b375-1a2454700a13/download/ppi_delegated_entities.csv

Iestāžu norādītā informācija par privātpersonām, kurām tās deleģējušas valsts pārvaldes uzdevumus (Uzņēmumu reģistra reģistros ierakstīto tiesību subjektu nosaukums un reģistrācijas numurs) un augstskolu filiālēm.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 2, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts