Publisko personu un iestāžu saraksts

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/2e4926ea-8648-44e6-9227-3cb20604ec31/resource/190ba502-08d1-4c4c-b1b9-b58299bf9a9f/download/ppi_public_persons_institutions.csv

Publisko personu un iestāžu sarakstā iekļauta informācija par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm , kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam. Tādējādi Sarakstā tiks apkopota informācija par visām valsts iestādēm (t.sk. pašvaldībām).

Publisko personu un iestāžu saraksta atvērto datu lauku skaidrojumi - spied šeit.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Novembris 27, 2023
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts