Publisko iepirkumu publikāciju rādītāji - gadi

Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL), Publiskās un privātās partnerības likuma (PPPL) un Ministru kabineta noteikumu par pasūtītāju finansētajiem projektiem kārtībā publicēto iepirkumu paziņojumu skaits un līgumcenas pa gadiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-09-20
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-05-16
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju