Publisko iepirkumu likuma publikāciju rādītāji - ceturkšņi

Publisko iepirkumu likuma (PIL) kārtībā publicēto iepirkumu paziņojumu skaits, līgumcenas, iedalot pēc iepirkumu veida un līgumcenu sliekšņa par ceturkšņiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-09-25
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-02-18
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju