PIL publikāciju rādītāji 2018_4.cet.

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/492363ea-1545-4879-a241-5ce674258d57/resource/1199dc19-28c8-4d82-b897-79d56916e0ac/download/pil_publikaciju_statistika_2018_4_cet.xlsx

Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena 2018.gada 4.ceturksnī virs un zem ES līgumcenu sliekšņa un 9. panta kārtībā, kur "Izsludināto iepirkumu skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par līgumu, Paziņojums par metu konkursu, Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā, Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līgumu. "Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju. Kā arī Iepriekšējo informatīvo paziņojumu un paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - iepriekšējo informatīvo paziņojumu skaits. "Rezultātu paziņojumu skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par metu konkursa rezultātiem, Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu, Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Paziņojumi "Virs ES līgumcenu sliekšņa"- paziņojumi ar paredzamo līgumcenu precēm un pakalpojumiem no 144 000 EUR un virs un būvdarbiem no 5 548 000 EUR un virs. Paziņojumi "Zem ES līgumcenu sliekšņa"- paziņojumi ar paredzamo līgumcenu precēm un pakalpojumiem no 42 000 līdz 143 999 EUR un būvdarbiem no 170 000 līdz 5 547 999 EUR. 9.panta kārtībā paredzamā līgumcena precēm vai pakalpojumiem no 10 000 līdz 41 999 EUR un būvdarbiem no 20 000 līdz 169 999 EUR. Ar ES fondiem saistīto rezultātu paziņojumu skaits veidojas no atzīmes paziņojuma publikācijā, ka līgumi ir saistīti ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi. Ar vides prasībām saistīto rezultātu paziņojumu skaits un summa veidojas no atzīmes paziņojuma publikācijā, ka iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 22, 2019
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts