PIL_Publikāciju_TOP_10_lielākie_iepirkumi_2016_ ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/2e77bb17-4744-4e7a-a1aa-ec20b6d94480/resource/9864d6f2-efcb-4e96-8629-83607549b507/download/top-10-lielkie-iepirkumi-2_cet.xls

Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie desmit lielākie iepirkumi un to līgumcenas 2016.gada 2.ceturksnī, kuri veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 25, 2017
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts