RAIM datu kopas: Lauku atbalsta dienesta dati par ELGF projektu skaitu un finansējuma summām

Datu kopa satur informāciju par ELGF projektu skaitu un finansējuma summām konkrētajā gadā, dalījumā pa plānošanas reģioniem, pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atbalsts@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju