RAIM datu kopas: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu

Datu kopa satur informāciju par iedzīvotāju skaitu konkrētā gada sākumā, dalījumā pa plānošanas reģioniem, pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām un dalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atbalsts@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju