RAIM datu kopas: Pilsonības un migrācijas ...

URL: https://raim.gov.lv/MicroStrategy/asp/Main.aspx?Server=RAIMBI&Project=RAIM&Port=0&evt=3067&src=Main.aspx.3067&executionMode=4&currentViewMedia=1&reportID=D8314259454C28242B0FBAA61B3D677D&reportSubtype=768&visMode=0&isGuest=true&group=export&fastExport=true&showOptionsPage=false&defaultRunMode=excelFormattingGrids

Datu kopa satur informāciju par iedzīvotāju skaitu konkrētā gada sākumā, dalījumā pa plānošanas reģioniem, pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām un dalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts