Reģistrēto ārvalstnieku statistika sadalījumā pa pamata rādītājiem

Reģistrēto ārvalstnieku statistika sadalījumā pa pamata rādītājiem (valstiskā piederība, dzimums)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju