Reģistrēto bezdarbnieku skaits pārskata perioda beigās

Datu kopa satur informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē esošajiem reģistrētajiem bezdarbniekiem sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām novadu, valstspilsētu griezumā pārskata perioda (mēneša) beigām. Bezdarbnieki, dzimums, vecuma grupas, vecums

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība NVA Statistikas nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem NVA Statistikas nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-09-29
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-09-29
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju