Reģistrēto būvju skaits sadalījumā pa galvenajiem lietošanas veidiem

Datu kopa satur oficiālo statistiku par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto būvju skaitu sadalījumā pa galvenajiem lietošanas veidiem.

Būves un telpu grupas klasificē atbilstoši lietošanas veidam (funkcijai). Būves, kuras ekspluatē vai projektē vairākiem lietošanas veidiem, iekļauj vienā noteiktā klasifikācijas pozīcijā pēc to galvenā lietošanas veida. Būves galveno lietošanas veidu nosaka četru decimālzīmju līmenī atbilstoši noteikumos noteiktajai metodikai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-03-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-03-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju