Rīgā deklarēto personu skaits

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēlots Rīgas pašvaldībā deklarēto personu skaits, to izmaiņas pa dienām. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki:

id – Ieraksta identifikators

year – Ieraksta izveides gads

month – Ieraksta izveides mēnesis

day – Ieraksta izveides diena

value – Deklarēto personu skaits

district_id – Pilsētas id

district_name – Pilsētas nosaukums

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju