Pieņemtie lēmumi par ieguldīšanu pamatkapitālos

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/76412c14-ce36-4062-85e7-735b152140b8/download/11-1pienemtie_lemumi_par_ieguldisanu_pamatkapitalos.xlsx

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem par īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālos

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 1, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts