Rindas statuss pēc valsts finansētiem TPL

Apkopoti dati par personām, kuras stājušās rindā valsts finansētu tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk - TPL), kuri tiek izsniegti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku" vai Nr.878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi", saņemšanai. Datu avots: Labklājības ministrijas pārziņā esošā labklājības informācijas sistēma LabIS un iestāžu dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība Labklājības ministrijas ITD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Labklājības ministrijas ITD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-10-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-12-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju