Rindu garumi plānveida stacionāro pakalpojumu saņemšanai

Informācija par gaidīšanas rindu garumiem valsts apmaksātu plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai - speciālistu konsultāciju, izmeklējumu, stacionāra pakalpojumu un medicīniskās rehabilitācijas. Šo informāciju ārstniecības iestādes apkopo un sniedz Nacionālajam veselības dienestam reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi. Sniedzot datus tiek norādīts rindā esošo pacientu skaits un gaidīšanas laiks nedēļās. Norādot gaidīšanas laiku nedēļās: ja uz attiecīgo pakalpojumu rindas nav vai tā ir īsāka par 4 nedēļām, tiek norādīta vērtība – 0. Ja gaidīšanas laiks ir garāks par 4 nedēļām, tiek norādīts gaidīšanas laiks nedēļās. Gadījumos, ja iestāde šo pakalpojumu sniedz, bet ne kā plānveida palīdzību - tiek norādīta pazīme “tikai neatliekamos gadījumos”.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Ārstniecības pakalpojumu departaments, Stacionāro pakalpojumu nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ārstniecības pakalpojumu departaments, Stacionāro pakalpojumu nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-10-12
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju