Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas

No Valsts zemes dienesta publicētajiem datiem ģeneralizētas teritoriālo vienību, administratīvo teritoriju un statistisko (NUTS 3) reģionu robežas mērogos 1:1 200 000 (atbilst A3 formātam), 1:1 700 000 (A4) un 1:2 400 000 (A5).

Neģeneralizētas robežas atbilstoši situācijai 01.07.2021. publicētas https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/administrativo-teritoriju-karte.

Lai no datnēm shapefile formātā iegūtu administratīvo teritoriju un statistisko reģionu robežas, ĢIS programmatūrā veicama ģeometriju apvienošana pēc kopējām atribūtu vērtībām (lauka L0_code administratīvajām teritorijām, NUTS3_code – statistiskajiem reģioniem).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2016-12-15
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-07-05
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju