Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas

No Valsts zemes dienesta publicētajiem datiem ģeneralizētas teritoriālo vienību, administratīvo teritoriju (LAU 2) un statistisko (NUTS 3) reģionu robežas mērogos 1:1 200 000 (atbilst A3 formātam), 1:1 700 000 (A4) un 1:2 400 000 (A5).

Dati par attiecīgo gadu publicēti, ja notikušas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Neģeneralizētas aktuālās robežas publicētas https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-adresu-registra-informacijas-sistemas-atvertie-dati/resource/f539e8df-d4e4-4fc1-9f94-d25b662a4c38.

Lai no datnēm shapefile formātā iegūtu administratīvo teritoriju un statistisko reģionu robežas, ĢIS programmatūrā veicama ģeometriju apvienošana pēc kopējām atribūtu vērtībām (lauka L0_code administratīvajām teritorijām, NUTS3_code – statistiskajiem reģioniem).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2016-12-15
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-07-08
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju