Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas

No Valsts zemes dienesta publicētajiem datiem ģeneralizētas teritoriālo vienību, administratīvo teritoriju (LAU 2) un statistisko (NUTS 3) reģionu robežas mērogos 1:1 200 000 (atbilst A3 formātam), 1:1 700 000 (A4) un 1:2 400 000 (A5).

Dati par attiecīgo gadu publicēti, ja notikušas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Neģeneralizētas aktuālās robežas.

Lai no datnēm shapefile formātā iegūtu administratīvo teritoriju un statistisko reģionu robežas, ĢIS programmatūrā veicama ģeometriju apvienošana pēc kopējām atribūtu vērtībām (lauka L0_code administratīvajām teritorijām, NUTS3_code – statistiskajiem reģioniem).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2016-12-15
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-07-08
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju