lietu-izskatisanas-sastavi

URL: https://www.lrpv.gov.lv/lv/rupnieciska-ipasuma-apelacijas-padome/lietu-izskatisanas-sastavi

Apelācijas padomes darbības mērķis ir izskatīt ārpustiesas strīdus, kuri izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām, kā arī nodrošināt rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzēto agrāko tiesību īstenošanu pēcreģistrācijas procedūrās. Apelācijas padome izskata šādus rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzētos strīdus: 1) par Patentu valdes lēmumu, kurš pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā un par kuru iesniegts apelācijas iesniegums (apelāciju lietas); 2) par rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, pret kuru iesniegts trešās personas iebilduma iesniegums (iebildumu lietas).

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts nezināms
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts