SPSIL_Publikācijas_2017_3_cet

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e28710aa-2f8e-4084-8f49-c85dc1635b51/resource/97d29b10-89be-4ee7-b950-49e20a65535b/download/spsil_publikaciju_statistika_2017_3_cet.xls

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena 2017.gada 3.ceturksnī virs ES līgumcenu sliekšņa, kur "Izsludināto iepirkumu skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par līgumu, Paziņojums par metu konkursu, Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojums par līgumu, Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu un Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par kvalifikācijas sistēmu. "Paziņojumi par grozījumiem skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju. "Rezultātu paziņojumu skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Paziņojums par metu konkursa rezultātiem, Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Paziņojumi "Virs ES līgumcenu sliekšņa"- paziņojumi ar paredzamo līgumcenu precēm un pakalpojumiem no 418 000 EUR un virs un būvdarbiem no 5 225 000 EUR un virs. Ar ES fondiem saistīto rezultātu paziņojumu skaits veidojas no atzīmes paziņojuma publikācijā, ka līgumi ir saistīti ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi. Ar vides prasībām saistīto rezultātu paziņojumu skaits un summa veidojas no atzīmes paziņojuma publikācijā, ka iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 12, 2018
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts