SPSIL_Publikācijas_2016_4_cet

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e28710aa-2f8e-4084-8f49-c85dc1635b51/resource/a3ad4a50-95e7-4483-9aa1-ac962a7bcfc3/download/spsil_publikaciju_statistika_2016_4_cet-.xls

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena 2016.gada 4.ceturksnī virs ES līgumcenu sliekšņa, kur "Izsludināto iepirkumu skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par līgumu un Paziņojums par metu konkursu. "Paziņojumi par grozījumiem skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. "Rezultātu paziņojumu skaits" veidojas no šāda veida publikāciju veidlapām: Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem un Paziņojums par metu konkursa rezultātiem. Paziņojumi "Virs ES līgumcenu sliekšņa"- paziņojumi ar paredzamo līgumcenu precēm un pakalpojumiem no 418 000 EUR un virs un būvdarbiem no 5 225 000 EUR un virs. Ar ES fondiem saistīto rezultātu paziņojumu skaits veidojas no atzīmes paziņojuma publikācijā, ka līgumi ir saistīti ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi. Ar vides prasībām saistīto rezultātu paziņojumu skaits un summa veidojas no atzīmes paziņojuma publikācijā, ka iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 21, 2017
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts