Pākšaugu šķirņu sertificētā sēkla pa kategorijām

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/dbd2b2ed-148e-426e-abbf-97f1d2fd9de1/resource/9b11187e-0c06-4ec6-9bd2-a852944f5187/download/dati_sert_sekla_paksaugi.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Apkopota informācija par Latvijā sertificēto sēklu. Sēklas partiju sertificē, izvērtējot sēklu partijas atbilstību sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos attiecīgajai...

Avots: Kopsavilkums par sagatavoto sertificēto sēklu

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 24, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts