Saimniecību platības pa novadiem un pagastiem pēc klienta faktiskās adreses

Informācija par saimniecību platībām pa novadiem un pagastiem pēc klienta faktiskās adreses 2006. - 2021.g.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@lad.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju