SAM 8.4.1 dati par izglītības iestādēm un programmām

ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" - dati par izglītības iestādēm un programmām (mācības pabeigušo skaits)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pipn@viaa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-28
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-12-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju