Iemaksu_alga_2020gads

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/677698fe-2fa4-4d76-94dd-4f783645b062/resource/38ae8485-e8f9-4f30-804f-5359f9244e31/download/iemaksu_alga_nov_2020_gads.xls

No datu kopas abstrakcijas

Atlasīta informācija par darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, par kurām pārskata periodā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aprēķinot vidējo apdrošināšanas algu,...

Avots: Sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem un pēc administratīvās teritorijas

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 23, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts