Sociali_apdrosinatie_12-2021.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/56f0553d-60c7-43a9-a3ca-f30c66fe4e42/resource/978192e4-4e22-443f-bcb5-ec30975d7da2/download/sociali_apdrosinatie_12-2021.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un novadiem

Avots: Sociāli apdrošinātie darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 28, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts