Sociali_apdrosinatie_06-2023.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/56f0553d-60c7-43a9-a3ca-f30c66fe4e42/resource/f22a1d39-d29f-4301-b63e-7713ca9e530d/download/sociali_apdrosinatie_06-2023.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un novadiem

Avots: Sociāli apdrošinātie darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 7, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts