Statistika par noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušām personām

Fiziskas un juridiskas personas, attiecībā uz kurām atskaites periodā Kriminālprocesa informācijas sistēmā ievadīts lēmums par atzīšanu par cietušo, Līķa apskates protokols, kā arī veikts cietušās personas apraksts, izmantojot Kriminālprocesa informācijas sistēmas pogu "Bojā gājusī persona". Pārskatā neatspoguļo personas, kurām ir atcelts lēmums par personas atzīšanu par cietušo, kā arī ievadīts lēmums par kriminālprocesa vai attiecīga noziedzīga nodarījuma, kurā cietusi persona, izbeigšanu pēc Kriminālprocesa likuma 377.panta 1.punkta vai 2.punkta

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pd@ic.iem.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-01-06
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju