Kvotēto sugu nozvejas statistika Baltijas jūrā

URL: https://lzikis.zm.gov.lv/content/nozveja.xls

No datu kopas abstrakcijas

Statistika par limitēto sugu nozveju Baltijas jūrā.

Avots: Statistika par nozveju

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts