Statistika par personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību

Statistiskajā pārskatā atspoguļo fiziskas un juridiskas personas, attiecībā uz kurām atskaites periodā Kriminālprocesa informācijas sistēmā ievadīts lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu (ja kriminālprocesa figurē persona pret kuru uzsākts kriminālprocess), aizturēšanas protokols, lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto, saukšanu pie kriminālatbildības, kriminālprocesa nodošanu tiesai, procesa turpināšanu medicīniska/audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai, prokurora priekšraksts par sodu vai notiesājošs tiesas nolēmums. Pārskatā neatspoguļo informāciju par personām, pret kurām kriminālprocess kopumā vai attiecīgais noziedzīgais nodarījums izbeigts pēc Kriminālprocesa likuma 377.panta 1.punkta vai 2.punkta

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pd@ic.iem.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-01-06
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju