Statistika par personām, kurām ir tiesības uz ...

URL: http://www.ic.iem.gov.lv/lv/node/769

Statistiskajā pārskatā atspoguļo fiziskas un juridiskas personas, attiecībā uz kurām atskaites periodā Kriminālprocesa informācijas sistēmā ievadīts lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu (ja kriminālprocesa figurē persona pret kuru uzsākts kriminālprocess), aizturēšanas protokols, lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto, saukšanu pie kriminālatbildības, kriminālprocesa nodošanu tiesai, procesa turpināšanu medicīniska/audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai, prokurora priekšraksts par sodu vai notiesājošs tiesas nolēmums. Pārskatā neatspoguļo informāciju par personām, pret kurām kriminālprocess kopumā vai attiecīgais noziedzīgais nodarījums izbeigts pēc Kriminālprocesa likuma 377.panta 1.punkta vai 2.punkta.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts