Saziņa ar Rīgas pašvaldību (statistika)

URL: https://opendata.riga.lv/odata/service/KavisEvents

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa par Rīgas pašvaldības klientu pieteikumiem. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences un sagatavotu pārskatus par kurām tēmām, kurās iestādēs vēršas klienti, kādus...

Avots: Statistika par saziņu ar Rīgas pašvaldību

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts OData
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts