Statistika par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta iekšējā programmā uzkrātie statistikas dati par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lēmumu skaitu (dati atsevišķi pa lēmumu veidiem – statistika par atļauju mainīt vārdu, statistika par atļauju mainīt uzvārdu, statistika par atļauju mainīt tautības ierakstu, kā arī statistika par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība TM Dzimtsarakstu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem TM Dzimtsarakstu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-02-19
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-03-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju