Datu ņēmēji 2022. gadā pēc servisu izsaukuma ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/cc79ebf3-de00-4a88-bdfe-cbf243776c37/resource/5f4b5745-d06a-4d75-8af3-e929f7bec7a4/download/datu-mji-2022.-gad-pc-servisu-izsaukuma.csv

No datu kopas abstrakcijas

Statistika par datu apmaiņām, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) infrastruktūru.

Avots: Statistika par VISS datu apmaiņām

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 2, 2023
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts