Preču zīmju statistika.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/88b5781b-d11a-4472-b1c3-2fa2b647fd50/resource/acf4db8b-56a3-4be8-b822-e20fa902d604/download/precu-zimju-statistika.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

1) Preču zīmju statistika 2) Izgudrojumu statistika 3) Dizainparaugu statistika

Avots: Statistika

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 3, 2019
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts