Stratēģiskā IVN nodrošināšanas izpildes gaita ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/a43c54a6-7f61-493c-a260-a396f693ae4e/resource/39bfab9a-107f-49a2-8037-2cee89a58846/download/vpvb_atvertie-dati_2015_2023-gads_sivn_lemumi_.xlsx

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā izdotie lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu par laika periodu no 2015. gada. Dati kārtoti vadoties pēc izdoto lēmumu datumiem (skatīt datu kopas pēdējo aili "Lēmuma datums"), datu kopas ailes “Atzinuma datums” un "Atzinuma Nr." ir ar izdoto lēmumu saistītais/ pakārtotais dokuments (lēmuma izdošanas datums vienmēr būs vēsturiskāks nekā izdotā atzinuma datums). Piezīmju skaidrojums simbolam (1) ("neattiecas" (1)) un simbolam (2) ("Birojā nav iesniegti dokumenti Atzinuma saņemšanai" (2)): ar skaidrojumu (1) saprotams, ka no procesuālās kārtības neizriet atzinuma izsniegšana; ar skaidrojumu (2) saprotams, ka līdz tekošā gada beigām Birojā nav iesniegti dokumenti Atzinuma saņemšanai.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 30, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts